KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar 

1.1. Xlevel.com.tr internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Oruçreis Mah. Tekstlkent Cad. A Blok No:12 B İç Kapı No:191 Esenler/İstanbul adresinde mukim Times Pazarlama ve Teknoloji Dış Ticaret A.Ş.(Bundan böyle “Xlevel” olarak anılacaktır).

1.2. internet sitesine üye olan internet kullanıcısı bundan böyle ‘’ÜYE’’ olarak anılacaktır.
İş bu sözleşme, siteye üye olan ve herhangi bir şekilde site içeriğine ulaşan kullanıcının sitede sağlanan hizmetlerden yararlanabilmesi amacıyla düzenlenmiş olup, ilgili sitenin bulunduğu elektronik ortamda, KULLANICI veya ÜYELER tarafından onaylanması anında hüküm ifade edecektir.2.Sözleşmenin Konusu

İşbu üyelik sözleşmesinin konusu, ereyon.com adlı sitede sunulan hizmetlerin ve bu hizmetlerden yararlanma şartları ile yukarıda belirtilen tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.


3.Tanımlar

3.1. ÜYE: Xlevel’dan ürün / mal / hizmet alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, Xlevel tarafından üyelikleri onaylanarak Xlevel’a üyeliği kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir. (Bu sözleşmede kısaca "ÜYE" olarak anılacaklardır.) 18 yaşından gün almış bireyler gerçek kimlik bilgileri ile Xlevel.com.tr’de yer alan ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. ÜYE olmak isteyen şirketler (Şahıs ve ortaklar), Kolektif Şirketler, Adi Komandit Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, Limited Şirketler, Anonim Şirketler, Kooperatiflerin ve diğer kurumların tüzel bilgileri ile 18 yaşından gün almış yasal yetkilisi Xlevel.com.tr’de yer alan ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak ÜYE olabilir ve kurumları adına işlem yapabilirler. "üye adı" üyeye özeldir ve aynı " ÜYE adı" iki farklı ÜYE ‘ye verilmez. Xlevel.com.tr’de  üye olan şahısların yanlış verdikleri bilgilerin tespit edilmesi halinde Xlevel üyeliğin iptali / durdurulması hakkını saklı tutar.
3.2. KULLANICI: Xlevel’a ait Xlevel.com.tr sitesini alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir.
3.3. ONAYLAMA İŞLEMİ :ÜYE tarafından, üyelik formunda belirtilen cep telefonu numarasından Xlevel’a SMS (kısa mesaj) göndermesi ile Xlevel’ın KULLANICI’nın üyeliğini aktif hale getirilebilmesi için yapılması gereken işlemdir.
3.4. WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ: Xlevel.com.tr vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle Xlevl arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.


4.Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

4.1. Xlevel’in, Xlevel.com.tr üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir. Xlevel.com.tr üzerinden yapılacak her türlü kullanıcı işlemi ile ilgili olarak, Tüketici Kanunu, Mesafeli Satış Yönetmeliği ve Garanti Belgesi Yönetmeliği hükümleri uygulanacaktır. ÜYELER ve KULLANICI’lar bu hususu kabul ettiklerini şimdiden kabul ve beyan ederler.
4.2. Xlevel’in, Xlevel.com.tr üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamakla birlikte, bu hizmetlerin en önemlisi www.xlevel.com.tr adresinde satışa sunulan ürünlerin; ÜYE tarafından bedeli ödendikten sonra, tedarikçinin stok durumunun müsait olması hali ve yasal süreler de dikkate alınarak; mümkün olan en kısa sürede malın kargo firması tarafından müşteriye Xlevel adına ayıpsız olarak teslimidir.
4.3. . Xlevel’in, Xlevel.com.tr üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı her türlü değişikliği Xlevel.com.tr’de yayınlamasıyla yürürlüğe girdiğini beyan eder. ÜYE ve KULLANICILAR bu durumu şimdiden kabul ederler.
4.4. Xlevel.com.tr bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için; kullanıcıların Xlevel tarafından belirlenecek olan ve Xlevel.com.tr’nin ilgili bölümünün içeriğinde belirtilen özellikleri taşıması gereklidir. Xlevel, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişikliklerin Xlevel.com.tr’de yayınlamasıyla yürürlüğe gireceğini beyan eder. ÜYE ve KULLANICILAR bu durumu şimdiden kabul ederler.
4.5. ÜYELER ya da KULLANICILAR, Xlevel.com.tr sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Xlevel.com.tr’nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt ederler.
4.6. Üye, Xlevel.com.tr tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Xlevel.com.tr’ye karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Xlevel.com.tr’nin söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.
4.7. ÜYELER ya da KULLANICILAR, Xlevel.com.tr internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran KULLANICILARI veya ÜYELERİ bağlayacaktır.
4.8. Xlevel, web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir almıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye Xlevel.com.tr web sitesi'ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
4.9. Xlevel tarafından www.xlevel.com.tr internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.
4.10 .ÜYELER ya da KULLANICILAR, xlevel.com.tr internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.
4.11. Xlevel, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. ÜYELER ve KULLANICILAR, Xlevel.com.tr internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Xlevel'dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.
4.12. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Xlevel’i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Xlevel’in üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
4.13. Xlevel.com.tr internet sitesi yazılımı ve tasarımı Xlevel mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar ÜYE veya KULLANICILAR tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Xlevel.com.tr sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.
4.14. Xlevel, ÜYE’nin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiği takdirde; yasal gereklere uygun hareket etmek veya Xlevel’a tebliğ edilen yasal işlemlere uymak ya da Xlevel’ haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna kanaat getirdiği hallerde bu bilgileri ilgili mercilere açıklama hakkına sahiptir.
4.15. Xlevel, xlevel.com.tr sitesinde mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, xlevel.com.tr  üzerindeki bilgiler güncel değişikliklerin gerisinde kalabilir. Xlevel.com.tr muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler xlevel.com.tr sitesinde verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile xlevel.com.tr ‘de yer alan durumu arasında farklılık olabilir. xlevel.com.tr’de yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve Xlevel’in xlevel.com.tr’de mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti vermemektedir.
4.16.Xlevel, işbu SİTE ve SİTE uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya vs. bilgiler ve xlevel.com.tr kullanma koşulları ile xlevel.com.tr ‘de sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, xlevel.com.tr ‘yi ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, xlevel.com.tr  sitesinde yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. xlevel.com.tr kullanımı ya da xlevel.com.tr ‘ye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Üye olan kişi haftalık bülten ve kampanya duyurularını e-mail ile almayı kabul eder.
4.17. xlevel.com.tr ‘y kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla ereyon.com üzerinde işlem yapabilirler. KULLANICI’ ların ve ÜYE’ lerin, xlevel.com.tr dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her KULLANICI ve her ÜYE, Xlevel ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. KULLANICI ve ÜYE’lerin ereyon.com üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Xlevel’in  doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.
4.18. Xlevel, xlevel.com.tr üzerinden KULLANICI ‘lar ve ÜYE ‘ler tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "Web Sitesi Kullanım Koşulları" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Xlevel aynı zamanda; KULLANICI ve ÜYE’nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, xlevel.com.tr hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.
4.19. İşbu SİTE Kullanım Koşulları dâhilinde Xlevel tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde Xlevel; Xlevelhizmetleri, Xlevel bilgileri, Xlevel telif haklarına tâbi çalışmaları, Xlevel ticari markaları, Xlevel ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.
4.20. Taraflar, Xlevel’a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK’ya uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.
4.21. Xlevel, xlevel.com.tr’ye erişilmesi, xlevel.com.tr’nin ya da xlevel.com.tr ‘deki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Xlevel, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. xlevel.com.tr ‘ye erişilmesi ya da xlevel.com.tr ‘nin kullanılması ile xlevel.com.tr’nin kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir. KULLANICILAR ve ÜYELER doğrudan ya da dolaylı olarak sebep oldukları zararları ilk talep halinde ve herhangi bir hükme lüzum olmaksızın nakden ve defaten ödeyeceğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt ederler.
4.22. Xlevel, KULLANICI YA DA ÜYELER’e ilişkin bilgileri, işbu sözleşmenin sözleşmeye aykırılık teşkil etmedikçe yasal düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. Xlevel, KULLANICI YA DA ÜYELER’e ait gizli bilgileri, yasal bir zorunluluk ya da site güvenirliliğini sarsabilecek bir durum olmadıkça üçüncü şahıslara kullandırmayacağını taahhüt eder.5.Sözleşmenin Feshi

İşbu üyelik sözleşmesi, Kullanıcı Site’ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, kullanıcının üyelikten ayrılması veya geçici ya da kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması halinde sona ermiş sayılacaktır. ereyon.com, ÜYELER’in ve KULLANICI’ ların işbu sözleşmeyi ya da ereyon.com içinde yer alan üyelik ve hizmetlere ilişkin belli kuralları ihlal etmeleri durumunda, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve KULLANICI YA DA ÜYELER feshe sebep olacak fiilleri nedeniyle ereyon.com sitesinin uğramış olduğu tüm zararı tazmin edeceklerdir.


6. Mücbir Sebep

Xlevel, hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, ereyon.com sitesine ait işbu “üyelik sözleşmesinde geçen yükümlülükleri geç ifadan veya hiç ifa etmemekten dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Hukuken mücbir sebep sayılan bu hallerde, kullanıcılar tarafından gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt nedeniyle xlevel.com.tr’den herhangi bir ad veya nam altında tazminat talep etmeleri mümkün olmayacaktır. KULLANICI’LAR veya ÜYE’ler bu durumu şimdiden kabul ve beyan ederler.


7. Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu Üyelik Sözleşmesi xlevel.com.tr ‘deki yer alan hizmetlerden yararlanılmasından kaynaklanacak ihtilaflarda Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


8. Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir. Xlevel, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek xlevel.com.tr üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR